ANBI

Stichting Team Daniëlle heeft een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status (juni 2017).

Contactgegevens:

Naam: Stichting Team Daniëlle
RSIN/fiscaalnummer: 856820404
Rekeningnummer: NL 18 RABO 0313 8959 02
Contactgegevens: Stichting Team Daniëlle
Houtrijk 57
2151 DZ NIEUW VENNEP
 Bestuurssamenstelling:  Nicolette Koopen, voorzitter
 Tom Schinkelshoek, secretaris
 Tien Heuvel, penningmeester

Beleidsplanklik hier voor het bestand

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden en andere vrijwilligers van Stichting Team Daniëlle zijn onbezoldigd.

Doelstelling: De missie van Stichting Team Daniëlle is het creëren van bewustwording van de risico’s van drugsgebruik, in hoofdzaak over de risico’s van XTC.

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting wil deze bewustwording creëren door de onwetendheid -over wat XTC is en doet- weg te nemen; dit doen we door aansprekende voorlichting in de taal en belevingswereld van de jongeren. De stichting genereert inkomsten door: bijdrage aan scholen te vragen voor de gegeven voorlichting; organiseren van sportieve, culinaire en muzikale evenementen om geld in te zamelen. Het ingezamelde geld wordt beheerd door het stichtingsbestuur. Lesmateriaal en promotiemateriaal wordt ontworpen en geproduceerd uit middelen die door sponsoring zijn verkregen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Tussen de oprichting (oktober 2016) en heden zijn er zeer diverse activiteiten georganiseerd. We lichten er een aantal uit:

  • Schaatsen voor Team Daniëlle op de ijsbaan in Haarlem
  • Huiskamerconcert, verzorgd door Ed Struijlaart
  • Huiskamerconcert,  verzorgd door DJ Miss Behaving en de Honderd Procent Pret Band
  • Meerdaagse fietstocht van Frankrijk naar Nederland
  • Er is inmiddels op meer dan 150 momenten voorlichting gegeven over de risico’s van XTC. Dit varieerde van scholen, buurt- en dorpsinitiatieven, symposia tot beroepsgroepen en instituten als Justitie en Politie
  • Het boek “21” is geschreven en verschenen.

Financiële verantwoording: Het boekjaar 2016-2017 is afgesloten en het jaarverslag geschreven. Klik op de links voor:

De toelichting bij de jaarrekening 2016-2017

De jaarrekening 2016-2017

De jaarrekening 2017-2018

De jaarrekening 2018-2019

De jaarrekening 2019-2020