Donatie

Wilt u stichting Team Daniëlle financieel steunen, dan bent u welkom om een donatie te doen.

NL18RABO0313895902 t.n.v. Stichting Team Daniëlle.

Met uw donatie zal nieuw lesmateriaal voor de presentaties aangeschaft of gemaakt worden.
Ook wordt er met uw donatie materiaal vervaardigd en verspreid onder jongeren om zo de bewustwording te vergroten.

Stichting Team Daniëlle heeft sinds mei 2017 een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status, onze ANBI pagina vindt u hier