September

Vakantie 2017

Ook in de vakantie gebeuren er mooie team Danielle dingen.
De tv uitzending bij SBS was er.
* ontzettend leuke reacties hierop gekregen*
Naar aanleiding van een vraag van OOK
*ouders overleden kind* wordt er in hun blad een door mij georganiseerd en geschreven stuk geplaatst.
Na de vakantieperiode hebben wij facetoface contact over wat wij mogelijk voor elkaar kunnen betekenen.
Een verzoek tot meewerken aan een einscriptie in de vorm van een documentaire. Na hierover met elkaar gesproken te hebben zal ik in September een filmintervieuw geven.
#bewustwording