31/12 De laatste keer

De laatste keer…..

Een paar uur voor het verstrijken van het jaar 2016.
Over een paar uur is er nog meer verleden tijd, jij bent dan vorig jaar voor het laatst gezien……..vorig jaar klinkt nog langer dan het nu op dit moment al is.

De laatste keer dat we elkaar zagen was het juli, het is nu op een paar uur na januari.

De laatste keer was het hier gezellig druk, verjaardag van je zussen en een verjaardag zoals wij verjaardagen vierde.

De laatste keer dat wij elkaar apte was voordat je in het ziekenhuis belande, smiddags vroeg je nog wat er met je broer was?

De laatste keer dat ik je stem hoorde was toen ik je de volgende dag vroeg of je wist wie ik was? Ja natuurlijk mijn moeder mompelde je.

De laatste keer dat je je ogen deed was maandag avond toen Ilse je in je oor fluisterde dat ze er was.

De laatste keer dat je adem haalde was dinsdag 1139.

De laatste keer dat ik je zag was 1 augustus.

De laatste keer dat dat ik aan je dacht, ieder moment van de dag.

Ik mis je ieder moment van de dag, ze zeggen dat dat pijnlijke gevoel minder wordt………..
Ik mis je stem, je lawaai, je arm om mij heen met de tekst HE MOETTIE

De laatste keer, want er is niet altijd een volgende keer………….

Mama