Ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige….
Aan mij werd gevraagd om vanuit mijn werkveld mijn ervaringen met alcohol en drugs binnen de samenleving te verwoorden.
Ik ben inmiddels 17 jaar werkzaam bij de landelijke politie eenheid, en altijd in Den Haag gestationeerd.
In deze periode heb ik in diverse Haagse wijken gewerkt en dat waren diverse functies voornamelijk op straat.
Buiten het feit dat ik nu een leidinggevende functie bekleed zou ik een klein boekje kunnen schrijven met als hoofdstuk alcohol en drugs onder minderjarigen. Graag wil ik een boodschap meegeven die ik uit ervaring wil verwoorden.
Het is goed dat er steeds meer aandacht van de overheid komt over het dit onderwerp. Je ziet gelukkig steeds minder commercials. Partners van de politie die meewerken aan alcohol en drugsproblematiek onder de jeugd om deze te reduceren of te controleren verenigen met elkaar. Met partners bedoel ik scholen, GGD, halt, jongerenwerkers en jeugdzorginstellingen en meer.
De politie maakt verplicht meldingen op naar jeugdzorg wanneer blijkt dat een jeugdige zichzelf aan deze drugs aan het verliezen is of dat er misbruik van wordt gemaakt. De ouders worden hier vervolgens over ingelicht en er kunnen gepaste maatregelen worden opgelegd.
Een groot stuk van de verantwoordelijkheid ligt mijn inziens bij de opvoeders van deze kinderen.
Het verbaast mij dat bij ouders de controle over het kind al verloren gaat op zeer jonge leeftijd. Wie hoort het niet in winkels,”wat zullen we eten vandaag”, en dan zie je een kindje van drie jaar in een karretje van een supermarkt zitten staren naar twee zakken groente.
In mijn tijd ging dit heel anders, je had geen keus in wat we gingen eten. Behalve wanneer je jarig was.
Wat ik hiermee wilt aangeven is dat de controle weg is en het kind nu al mag bepalen wat er gebeurd.
Als je dit doortrekt en het kind is 15 jaar, gaan dezelfde ouders trachtte deze controle terug te winnen.
Te laat, het kind is mogelijk door de jaren heen al gewend dat hij steeds mag kiezen en bepalen binnen het gezin wat en hoe het gebeurd.
Mijn boodschap die ik mee wil geven. Houdt de leiding over je kind, ‘jij bent de baas’, klinkt grof echter is dit de basis voor controle over je puber.
In mijn werkveld heb ik zeer jonge kinderen coma zien drinken waarbij we in de nacht aan de deur moesten gaan om de ouders in te lichten. Nagenoeg altijd hebben de ouders geen controle, weten niet waar hun kind écht is. ‘hoe kan dat nou, ze zou logeren bij..”, controle verliezen betekent dat de puber hier gemakkelijk misbruik van kan maken, ook uw kind! Geef ze aandacht, luister naar je kind, vang signalen op!
Alex