Verkiezingen maart 2017

Voor jullie nagevraagd en uitgezocht, de partijen en hun verkiezingsprogramma.

 

D’66 verzet zich tegen het verbieden van drugs. Vindt wel dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om het gebruik van drugs die schadelijk kunnen zijn op een verantwoorde en veilige manier te reguleren. Gereguleerde productie en verkoop is noodzakelijk. Waar mogelijk moet (soft)drugs gelegaliseerd worden. Er moet adequate voorlichting zijn en een ontmoedigingsbeleid. Met de regulering van drugs kan georganiseerde criminaliteit uit de handel van drugs geweerd worden.

PvdA is voor testmogelijkheden op festivals en feesten; een signaal aan de gebruikers, weet waar je aan begint. Willen d.m.v. voorlichting en preventie zorgen voor een afname van het drugsgebruik. Harddrugs moet aangepakt worden. Er moet vol worden ingezet op opsporing en vervolging van Xtc-dealers en producenten.

VVD is voor het gedoogbeleid rond softdrugs al moet dat wel beter geregeld worden. Gemeenten mogen niet zelf experimenteren met legale wietteelt. Harddrugs moet keihard aangepakt worden. Productie en verkoop is omgeven door zware georganiseerde criminaliteit. Harddrugs gebruik moet niet normaal gevonden worden.

SGP wil het gedoogbeleid softdrugs afschaffen en voor harddrugs de wet gaan handhaven.

GROEN LINKS wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Over harddrugs wordt niets vermeld.

SP wil dat er gehandhaafd wordt bij dealers en producenten. Wegens capaciteitsproblemen bij justitie en politie blijkt dat niet voldoende mogelijk te zijn. Willen meer mobiele testpunten en betere voorlichting om gezondheidsschade te beperken.

PvdD vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken. Daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zich bewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs. Over harddrugs wordt niets vermeld.

PVV voor invoering van minimumstraffen en verhoging van maximumstraffen voor drugsdelicten. Levenslange ontzegging van het verblijf in Nederland voor buitenlandse drugscriminelen. Opheffing van het onderscheid tussen hard- en softdrugs voor zover het productie, handel en in- en uitvoer betreft. Gedwongen afkicken en een jarenlang verblijf in een rijkswerkinrichting voor harddrugsverslaafden. Een aangifteplicht voor scholen bij constatering van drugs in de school. En een website op internet waarop veroordeelde drugscriminelen met foto, naam en toenaam worden vermeld.

CU wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle druggerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Wil meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij druggerelateerde problematiek. Daders van drugsdumping en productie van drugs worden verplicht een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert. Bestrijding ondermijnende bijbehorende criminaliteit.

CDA drugsbeleid, m.n. het ontmoedigen van drugs en aanscherpen van regels vanwege de gezondheidsrisico’s is een speerpunt. Drugs moeten we niet normaal gaan vinden. Grondstoffen voor drugs moeten verboden worden. Willen het aantal coffeeshops terugdringen, de illegale wietteelt intensiever aanpakken, een strenge strafvervolging van wiettelers en staartdrugshandelaren, geen enkele ruimte voor gemeenten om te experimenteren met gereguleerde wietteelt, meer voorlichting aan jongeren over alle drugs. Willen voldoende capaciteit bij politie en justitie om drugscriminelen op te sporen en op te pakken.

50plus  wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning.
Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.
Opsporing van handel en productie harddrugs wordt geïntensiveerd.
Overheid moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs.